เกี่ยวกับเรา

City Guide World คู่มือสำหรับนักท่องเที่ยว

คู่มือที่จะช่วยให้ความรู้ และแนะนำ เพื่อเตรียมตัวในการทองเที่ยวในสถานที่ต่างๆ

โดยบล็อคของเราคือคู่มือที่นำเสนอเกร็ดความรู้สำหรับการท่องเที่ยว

โดยทางเราหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน